Safari

Webbläsaren Safari kan sägas vara Mac-världens motsvarighet till Internet Explorer (IE). Liksom IE kommer förinstallerad på Windows-datorer så följer Safari med Mac-datorer och operativsystemet Mac OS X. Mjukvaran baseras liksom Google Chrome på WebKit och utvecklades av Apple själva för att komplettera bristerna i Mac-versionen av IE.

Den första versionen av webbläsaren Safari kom 2003 och redan samma år började Mac-datorer levereras med Safari som förvald och förinstallerad standardwebbläsare. Sedan 2007 finns webbläsaren även tillgänglig för Windows även om det är Mac-versionen som är överlägset mest populär.

Förutom datorer så används Safari numera även som webbläsare i Apples mobila enheter iPhone, iPod Touch och iPad med IOS som operativsystem.

Idag är Safari den fjärde mest populära webbläsaren med drygt 6,5 procent av marknaden.